Các Tướng tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 16 như thế nào?


Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 16, dự kiến sẽ ra mắt cùng bản cập nhật LIên Quân Mobile vào tháng 9 này.

Trong thời gian tới, dự kiến là có thể vào cuối tháng 9 này, Garena Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ chuẩn bị chào đón bản cập nhật lớn, với rất nhiều thay đổi về lối chơi cũng như sức mạnh Tướng, trang bị, phù hiệu… Cùng với đó sẽ là mùa xếp hạng 16 của Liên Quân Mobile

Sau đây là những vị Tướng bị thay dổi sức mạnh của Liên Quân mùa 16

Tăng giảm sức mạnh Tướng Liên quân mùa 16 lần 1

Trong phiên bản cập nhật kỷ niệm 4 năm LQM, chúng ta đã thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của những vị Tướng như Nakroth, Omen, Enzo. Và để cân bằng lại meta của mùa 16, ngày hôm nay, LQM đã tiến hành bản cập nhật chính sửa Tướng Liên Quân mùa 16 lần 1:

Omen – Nerf

– Tốc đánh mỗi cấp: 4% => 3%

– Sát khí: Sau khi kích hoạt nội tại, tăng (60 +2/cấp kĩ năng) tốc chạy và (25%+1.8%/cấp kĩ năng) tốc đánh => Tăng 60 tốc chạy và 25% tốc đánh.

Omen đang cực mạnh ở mùa 16

Nakroth – Nerf

– Thẩm phán oai nghiêm: Tốc đánh sau khi tung chiêu giảm từ 50% => 40%

Qi – Buff

– Truy tinh chưởng: Cự ly lướt tăng từ 4,5 => 5m

– Hạo nhiên chưởng: Cự ly lướt lần 2 tăng từ 4,5m => 5m

Gildur – Buff

– Bất khả cản phá: Hất tung từ 0,5s => 0,75s; Hồi chiêu từ  11 – 0,6/cấp kỹ năng => 10 – 0,5/cấp kỹ năng

– Long trời lở đất: Làm chậm tăng từ 40% => 50%

Toro – Buff

– Mình đồng da sắt: Nội tại miễn thương từ 20% => 25%

– Dư chấn: Lá chắn tăng từ 250 + 50/cấp kĩ năng + 2% máu tối đa => 8% máu tối da

Taara – Buff

– Thân thể thép: Tăng thời gian từ từ 5/6/7 giây => 6/7/8 giây

Quillen – Buff

– Giới hạn sát thương lên quái từ 1500 => 2000

– Chém đôi: Tăng công vật lý từ 0,38 => 0,45

Enzo – Nerf

– Tốc chạy cơ bản giảm từ 380 => 370

– Câu hồn: ST: 300 + 60/cấp kĩ năng + 1.4 công vật lý thêm => 300 + 40/cấp kĩ năng + 1.4 công vật lý thêm.

Krixi – Buff

– Bướm ảo: Sát thương tâng từ 460+60/cấp kĩ năng => 500+75/cấp kĩ năng

– Bão lá: Hồi chiêu từ 13s – 1s/cấp kĩ năng => 10s – 0.4s/cấp kĩ năng

– Mưa sao băng: Sát thương tăng từ 250 + 75/cấp kĩ năng (+60%AP) => 275 + 75/cấp kĩ năng (+65%AP)

Krixi sẽ lấy lại vị thế ở đường giữa?

Keera – Buff

– Công vật lý mỗi cấp tăng từ 7,5 => 15

– Ác mộng ảo ảnh: 

Sát thương mục tiêu đánh dấu:chịu 25% => 30%

Sát thương iới hạn mục tiêu chưa đánh dấu:máu tối đa bản thân 40% => 45%

– Truy sát: Tăng tốc từ 30-40% => 50%

Keera được gia tăng độ cơ động và cả sát thương

Veera – Buff

– Hôn gió”: Hồi chiêu từ 12 – 1/cấp kĩ năng => 10 – 0.6/cấp kĩ năng

– Tiểu quỷ: Hồi chiêu từ 24 – 4/cấp kĩ năng => 20 – 3/cấp kĩ năng

Zata – Buff 

– Tăng máu cơ bản: 3438 => 3585

– Máu / cấp kĩ năng: 267 => 282.5 

Tulen – Buff

– Lôi động: Năng lượng tiêu hao từ 50 + 5/cấp kĩ năng => 40 mọi cấp kĩ năng; Hồi chiêu từ 2 giây => 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 giây

*****

Tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 16 phiên bản kỷ niệm 4 năm LQM

Allian

– Đánh thường: Công vật lý 16+ => 15+

– Kiêm Lưu Ngân: tăng thời gian hồi chiêu từ 4 giây => 4-6 giây.

– Kiếm Tất Sát: Thêm tính năng lộ tầm nhìn mục tiêu

Azzen’Ka

– Bão cát: Hóa đá: 1s => Hóa đá: 0.75s; ST: 150+10/Lv.+0.75AP  => ST: 250+20/Lv.+0.6AP

– Cồn cát tà ác:

+ Hồi chiêu: 9~7s => 8~6s

+ ST: 350+40/Lv.+0.9AP => 350+50/Lv.+0.8AP

+ Hất tung: 1.5s => 1,25s

– Bụi hấc ám

+ Giới hạn 1 mục tiêu 2 lần → không giới hạn

+ ST: 235+50/Lv.+0.65AP => 250+50/Lv.+0.5AP

– Sa mạc hóa

+ Hồi chiêu: 35~25s => 40~30s

+ Mới: Đẩy kẻ địch đến điểm cuối (có thể xuyên tường).

Enzo

– Câu hồn

+ Khoảng cách cần thiết để đối thủ thoát khỏi chiêu 2: 14 mét => 13m

+ ST chiêu 300 + 40 / lv + 1,4 AD cộng thêm => ST chiêu: 300 + 60 / lv + 1,4 AD cộng thêm

– Hành quyết

+ ST chiêu: 350 + 175 / lv + 2.0 AD cộng thêm => 400 + 200 / lv + 2.0 AD cộng thêm

Eland’orr

Tinh linh ấn: 

– Nội tại: Dấu ấn sau khi nổ sẽ không cộng thành dấu ấn mới, bùng nổ sẽ không chí mạng và chuyển thành ST lên mục tiêu đơn. ST dấu ấn: 200+10/Lv.+0.5 công vật lý

– Phi điệp: Thời gian dùng chiêu xong: 3s => 4s

– Phá kén: Thời gian làm choáng: 1s => 0.75s.

Eland’orr bị nerf tương đối mạnh ở mùa 16

Florentino

– Lượng máu tăng mỗi cấp của Florentino sẽ tăng từ 272 => 300.

– Miễn thương tăng từ 50% => 60%

Keera

+ Xóa: ST chia ra. Đánh thường ST phép: 40%

– Ác mộng ảo ảnh:

+Làm chậm: 10%~35% => 35%

+ ST đáp đất: 50(+5/Lv.)(+0.3AP) => 50(+10/Lv.)(+0.2AP)

+ Hồi chiêu: 5s => 6-4s

+ ST của bóng: 30% tổng sát thương gây ra, không vượt quá 45% máu tối đa Keera => 25% tổng sát thương gây ra, không vượt quá 40% máu tối đa

+ ST đi qua: 50(+10/Lv.) => 75(+15/Lv.)

+ ST tam giác: 400(+60/Lv.)(+0.8AP) => 400(+40/Lv.)(+0.6AP)

Truy sát

+ Hồi chiêu: 80~60s => 60~40s.

+ Xóa: Tàng hình trong tường

+ Mới: Được miễn khống chế

Lumburr

– Ỷ mạnh vệ yếu: Tăng song giáp cho đồng đội lân cận gần nhất 80 (+5/cấp) => 80 (+10/cấp)

– Đất bằng dậy sóng:

+Thời gian khựng giảm từ 0,5 => 0,266;

+Giảm sát thương từ 10-15% => 15-25%

– Bất khả cản phá:

+Hồi chiêu từ 12-10s => 11-8s.

+Xóa: Hất tung địch rơi xuống bị làm chậm.

+Xóa: Đánh trúng giúp đồng đội tăng tốc và thêm lá chắn.

– Long trời lở đất:

+Hồi chiêu từ 36-30s => 40-30s;

+Khựng từ 1,5s => 1,2s;

+Làm chậm từ 60% => 40%.

+Mới: Tung chiêu được miễn khống chế.

Mina

– Lưỡi hái phục hận: 

+ Xóa: Mina có 25% tỷ lệ xoay lưỡi hái mỗi khi gánh chịu sát thương, gây 50 (+1.0 Công vật lý)(+ 2% máu tối đa bản thân) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận.

+ Mới: Mỗi khi chịu sát thương từ đòn đánh thường hoặc đánh thường trúng kẻ địch, Mina sẽ cộng dồn 1 tầng giúp tăng 2% tốc chạy, tối đa cộng dồn 10 tầng, tác dụng kéo dài 5 giây. Khi đủ 10 tầng, chiêu 1 sẽ lập tức được hồi chiêu và được cường hóa khiến chiêu gây sát thương chuẩn đồng thời tăng 100% tác dụng hồi máu.

– Vũ điệu lưỡi hái: Mina vung lưỡi hái gây sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận từ 125/150/175/200/225/250 (+1.2Công vật lý) + (+2% máu tối đa) =>  150(+30/Lv.)(+0.5AD) (5% máu tối đa bản thân). Mỗi khi đánh trúng 1 tướng địch, Mina sẽ được hồi 4% máu tối đa (mỗi khi trúng thêm 1 tướng địch sẽ + 1%, tối đa 8%)

– Lưỡi hái tử thần:

+STVL: 150(+35/Lv.)(+0.7AD) => STVL: 100(+20/Lv.)(+1.0AD)

+Làm chậm: 2s, 50% => Làm chậm: 1.25s, 90%;

+Hồi chiêu: 12~9s => 15~12s

– Ma lực bóng tối: Hồi chiêu: 24s~16s => 40~30s; Khiêu khích: 2s => 1.5/2/2.5s. Mới: Gây lên kẻ địch lân cận 250(+125/Lv.)(+1.0AD) STVL.

Payna

– Thanh cao:

+ Xóa : Nội tại chịu ST kích hoạt phản ST

+ Mới: Chịu ST bản thân tăng tốc 25%, khiến mục tiêu giảm tốc 25% trong 1 giây.

+ Mới: Bản thân mỗi 0.5 giây hồi 4% máu đã mất trong 2.5 giây.

– Ánh sáng thần thánh:

+ Thời gian hồi chiêu: 20s~15s => 10s; 

+ Hồi máu: 2.5 giây, mỗi 0.5 giây hồi máu cho bản thân và 1 đồng đội lân cận 100(+20/Lv.)(+0.2AP)。

+ Mới: Tăng 25% tốc chạy trong thời gian chiêu có hiệu lực.

+ Mới: Thêm mới mỗi 0.5 giây gây ST lên địch trong phạm vi thấp máu nhất 150(+30/Lv.)(0.3AP) ST phép và giảm 5(+1/Lv.)% tốc chạy trong 1 giây.

– Cú Ma pháp

+Hồi chiêu: 10s => Hồi chiêu: 10~8/lv

+ Thời gian khựng: 0.8s => 0.333s

+ Làm choáng: 0.75s => 0,5s

– Kết giới sinh mệnh

+ Có thể vừa di chuyển vừa tung chiêu

+ Xóa: gây ST, làm choáng

+ Mới: Thêm lá chắn cho đồng đội 400(+200/Lv.)(+0.6AP) và mỗi giây hồi 4(+1/Lv.)(+0.4%AP)% máu đã mất. Nếu đồng đội máu thấp hơn 40%, lá chắn tăng thêm 50%.

Roxie

– Tốc chạy cơ bản: 360 => 380

– Cuốc lửa: Dấu ấn tồn tại trong 5 giây => 3s

– Patin lửa:

+ St phép: 20(+6/Lv.)(+0.16AP) => 25/34/43/52/61/70 (+0.25 công phép), nhưng không thể cộng dồn

+ Xóa: Sau khi mở 2.5s, ST và hồi máu gấp đôi.

+ Mới: Đánh trúng mục tiêu bị dấu ấn cuốc lửa sẽ tăng gấp đôi ST.

+ Mới: Tối đa có thể đồng thời đánh trúng 3 mục tiêu và cộng dồn hồi máu.

– Balo lửa:

+ Hồi chiêu: 10~8s => Hồi chiêu: 12~8s

+ Lá chắn: 150(+40/Lv.)(6%máu tối đa) => Lá chắn: 200(+80/Lv.)(+10%máu tối đa)

+ Mới: chạm vào gây ST phép và thêm dấu ấn cuốc lửa.

– Keo lửa

+ Hồi chiêu: 35~27s =>  Hồi chiêu: 40~30s

+ Khựng: 0.5s => 0,2s

+ ST phép: Máu hiện tại 4%~6% => ST phép: Máu hiện tại 4% ~ 8%.

Sinestra

– Máu quỷ: Giảm hồi máu 5% => 4%

– Thay máu: Tăng thời gian hồi chiêu: 60/45/30 => 70/60/50 giây

Slimz

– Xuyên thấu

+ Cường hóa ST đánh thường:1.3AD => 1.2AD

– Lao cơ khí

 + Mỗi khi bay 3m, ST và gây choáng sẽ tăng thêm, tăng thêm 3 lần => Mỗi khi bay 2.5m tăng 1 lần ST và làm choáng, tăng tổng 4 lần (sát thương thấp nhất và cao nhất không đổi)

Thorne

– Tốc đánh tăng trưởng từ 4% => 3%

– Đạn đa năng

+ Đạn tím (ST phép):2/3/4%(mỗi 100công VL thêm+1/1.5/2%) => 2/4/6%(mỗi100công VL thêm+1/2/3%)

+ Đạn vàng (làm chậm):5/7.5/10%(mỗi cấp+1/1.5/2%) => 5/10/15%(mỗi cấp+1/2/3%)

+ Đạn xanh (Hồi chiêu):1/1.5/2s(mỗi cấp +0.2/0.3/0.4s) => 0.5/1/1.5s(mỗi cấp +0.1/0.2/0.3s)

+ Mới: Thông qua thao tác hủy chiêu xóa ma đạn.

– Ma súng nhập hồn

+ Hồi chiêu: 14~8s => 12~6s

+ Đạn tím(ST chuẩn):4/6/8%( mỗi 100công VL thêm+1/1.5/2%) => 4/8/12%( mỗi 100công VL thêm +1/2/3%)

+Đạn xanh(nổ):gây 100/150/200% STVL(ko chí mạng) => 100/150/200% STVL(ko chí mạng)

+Mới: Đạn vàng(gây choáng):0.5/1/1.5s

– Ma súng phán quyết: Hồi chiêu: 60~40s => 40~30s

Thorne bị giảm khả năng khống chế 

Veres

– Tốc đánh tăng trưởng:2% => 3%

– Huyết xích

+ Dấu ấn huyết xích: 5 lần, duy trì liên tục 10s => 4 lần, duy trì liên tục 5s

– Song xích: Làm chậm: 50% => 30~50%

– Xiềng xích

+ Hồi chiêu:15~10s => 12~9s

+ Làm chậm: 50% => 30~50%

– Đoạt mệnh xích

+ Hồi chiêu:24~18s => 27->21s

+ Xuyên giáp:15~35% => 15~25%

+ Công VL:75~125 => 100~150

+ Xóa:tăng tốc đánh.

Wisp

– Tầm bắn: 7m => 7,5m

– Tự hủy: 

+ Cũ: Sau khi bị hạ gục, Wisp tự hủy bằng số tạc đạn còn thừa lại, gây 400 (+65 mỗi cấp) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận đồng thời làm chậm 25% tốc chạy của chúng trong 1.5 giây.

+ Mới: Đánh thường phân ra 2 lần sát thương. Đòn đánh thường và chiêu 3 gây lên kẻ địch bị khống chế sẽ được cộng thêm 30(+5/Lv.) sát thương phép (ST thêm không thể chí mạng).

– Pháo động năng: Hồi chiêu: 10~8s => 5s; Phạm vi lướt: 4m => 5m; Công vật lý cơ bản: 75(+20/Lv.) => 125(+25/Lv.)(CVL thêm không thể chí mạng).

+Mới: Chỗ cũ sẽ lưu lại nội tại là 1 đống bom gây 0.25AD STVL và giảm 25(+5/Lv.)% tốc chạy kẻ địch.

+Mới: Có thanh tính giờ trên thanh máu

– Pháo YOYO: Tầm bắn 8m => 10m; Hồi chiêu 12s => 8s

+Xóa: Gây ST trên đường pháo lăn, làm chậm, bắn trúng tướng được giảm hồi chiêu.

+Mới: Có thể xuyên tường, bắn trúng tướng địch sẽ nổ

– Pháo cao xạ: Tầm bắn 11m => 10m;  Giá trị tăng 75, công vật lý thêm 50% => tăng 50; công vật lý thêm 40%

+Mới:  Có thể kích hoạt hiệu ứng đánh thường.

+Xóa: Hiệu ứng làm chậm.

Wonder Woman

– Khiên thần lực: ST đánh thường cường hóa:1AD STVL+0.5AD ST chuẩn => 1AD STVL+0.1~0.4AD ST chuẩn (mỗi 5/9/13 cấp tăng 0.1AD).

Yena

– Bán nguyệt tram: Viên Đao giảm miễn thương từ 40% => 35%

Leave a comment